100% kontrole in dodelave

Izvajamo natančno kontrolo in po potrebi dodelavo kakovosti v vseh fazah izdelave.

Nudimo 100 % kontrolo (selekcijo) izdelkov in popravilo napak na izdelku z uporabo ustreznih orodji z namenom obnoviti uporabne lastnosti delov.

Storitev se lahko izvaja v naši proizvodnji, na lokaciji stranke, dobavitelja, ali na drugi dogovorjeni lokaciji. 

Storitev temelji na 100% vizualnem pregledu izdelka (včasih tudi s pomočjo orodja za nadzor in meritev) ali na dodelavi. Izvaja se z namenom odpraviti napake na proizvodu. To storitev izvajamo vedno na podlagi navodil, vzorcev, referenčnih kosov ali drugih specifikacij stranke. Selekcija se lahko izvaja v naši proizvodnji, na lokaciji stranke, dobavitelja ali na drugi dogovorjeni lokaciji. V kolikor se izvaja na naši lokaciji poskrbimo tudi za potrebno logistiko.

Storitev zajema:

  • kontrola oblik in dimenzij;
  • kontrola poškodbe izdelka ali embalaže;
  • kontrola barve;
  • kontrola etiket;
  • kontrola prelitosti, nedolitosti izdelka;
  • ostale možne napake na izdelkih.
Po končani storitvi poskrbimo za izmet ustreznih kosov. Zagotovimo prikaz statistike slabih kosov in generiramo poročila v skladu z kakovostnimi standardi.
 
Zagotavljamo, da po opravljenem pregledu ali popravilu na proizvodno linijo naročnika ali prejemnika prispejo samo tisti sestavni deli, ki so v skladu s podrobno kakovostno specifikacijo.

Izredne kontrole ali dodelave se opravljajo večinoma:

  • ko stranka že prejme reklamacijo ali je napako zaznala v lastnem proizvodnem procesu in je potreba po odpravi napake takojšna in enkratna;
  • v primeru dobave neustreznega izdelka, ki je kakovostno neustrezen.

Naša prednost pred konkurenco je hitra odzivnost in možnost prevoza in pregleda izdelkov na naši lokaciji. S tem stranki zagotovimo nemoteno delo lastnega procesa in preprečimo dodatne stroške, ki bi nastali ob morebitni ustavitvi linije, skladiščenju neustreznih kosov …

Ponujamo tudi predpripravo izdelka – rezanje, posnetje robov …​

Vse več kupcev zahteva dodatno redno 100% kontrolo svojih izdelkov.

Storitve imajo pomemben vpliv na izboljšanje kakovosti izdelkov in pomagajo ukiniti nepredvidene stroške, povezane npr. s pritožbami in reklamacijami končnih uporabnikov.

Redne kontrole izdelkov izvajamo na lokaciji naše proizvodnje. V dogovoru s stranko poskrbimo tudi za transport proizvodov pred in po kontroli.

Za vsak izdelek statistično vodimo izmet in poročamo stranki tedensko oz. glede na želje stranke tudi pogosteje.

Smo nenehno v kontaktu s stranko in ob odkritju dodatne kakovostne napake takoj sporočimo stranki in na tak način preprečimo ponovno kontrolo proizvodov, kot tudi pregled procesa izdelave proizvoda in iskanje vzroka nastanka.​